ჰერეთული

კომპანიის სახელი: შპს ჰერეთული, დაარსდა 2019 წელს
მდებარეობა: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კავშირი
თანამშრომლების რაოდენობა: 5
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს აგროვებს ყვარლისა და ცოდნის კარის ფერმებიდან. ჰერეთული სტაბილურად, მთელი წლის განმავლობაში ყოველდღურად იღებს და გადაამუშავებს 1 ტონა ნედლ რძეს
სურსათის უვნებლობა: შპს ჰერეთულს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000200

სულგუნი