ჯავახეთის მდელოები

კომპანიის სახელი: ი.მ. კარენ სიმონიან, დაარსდა 2012 წელს
მდებარეობა: ახალქალაქი, ყოფილი
 სამხედრო დასახლება N14
თანამშრომლების რაოდენობა: 10
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო რძეს აგროვებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ოკამისა და ოლავერის მცირე და საშუალო ფერმერებისგან, რომელთა რიცხვიც სეზონის მიხედვით 120-დან 200-მდე იცვლება. მაღალი წველადობის სეზონზე დღიურად შეგროვებული რძის მოცულობა 8 ტონას აღწევს.
სურსათის უვნებლობა: ი.მ. კარენ სიმონიანს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

00144

ყველი "ლორი"