ჯავახეთი

კომპანიის სახელი: ჯავახეთი (ი.მ. ჰაკობ ჰამბარიან), დაარსდა 2001 წელს

მდებარეობა: ნინოწმინდა

თანამშრომლების რაოდენობა: 12

ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს ნედლ რძეს წალკის სოფელ ხანჩალში, სპასოვკაში, ორლოვკასა და ნინოწმინდაში მცხოვრები 60 ფერმერისგან. ზაფხულში დღიურად შეგროვებული ნედლი რძის მოცულობა 8 ტონას შეადგენს, ხოლო ზამთარში - 0.8 ტონას.

სურსათის უვნებლობა: საწარმოს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000172

ყველი ქართული

000173

სულგუნი