ხიზა

კომპანიის სახელი: რ.კ ხიზა, დაარსდა 2014 წელს
მდებარეობა: ახალციხე, ახალქალაქის გზადკეცილი
თანამშრომლების რაოდენობა: 12
ნედლი რძის შეგროვება:  საწარმო ნედლ რძეს აგროვებს ახალციხის, ახალქალაქისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტების სოფლიდან. მაღალი წველადობის სეზონზე 300 მცირე და საშუალო ფერმერისგან შეგროვებული და გადამუშავბეული რძის მოცულობა 3,5-ტონას შეადგენს.
სურსათის უვნებლობა: საწარმოს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

 

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000147

ყველი სულგუნი

000145

ყველი ქარხნული

მაღაზიები