წიფორა-სამცხე

კომპანიის სახელი: შპს წიფორა-სამცხე, დაარსდა 2011 წელს
მდებარეობა: სოფ. ურაველი,  ახალციხის მუნიციპალიტეტი
თანამშრომლების რაოდენობა: 24
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს 3-3,5 ტონა მოცულობის ნედლ რძეს რძის მომწოდებელი ფერმებიდან, რომლებიც საქმიანობენ ახალციხისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტების შემდეგ სოფლებში: ივერია, რუსთავი, წნისი, ზველი, პამაჯი. რძის შეგროვება ხდება საშუალოდ 600-700 ფერმერისგან.
მაღალი წველადობის პერიოდში საწარმოს მიერ ყოველდღიურად შეგროვებული და გადამუშავებული ნედლი რძის ოდენობა  14  ტონას აღწევს.
სურსათის უვნებლობა: შპს წიფორა-სამცხეს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000154

ყველი ქარხნული

000155

ყველი იმერული

000156

ყველი სულგუნი

000157

შებოლილი სულგუნი

მაღაზიები