წინწყარო

კომპანიის სახელი: შპს წინწყარო+, დაარსდა 2016 წელს
მდებარეობა: სოფ.წინწყარო, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
თანამშრომლების რაოდენობა: 9
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს ყოველდღიურად აგროვებს 250-300 რძის მომწოდებელი ფერმერიდან მცხოვრები თეთრიწყაროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: წინწყარო, ქოსალარი და ალგეთი, საბირქენდი.
მაღალი წველადობის პერიოდში (მაისი, ივნისი, ივლისი) საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს და ამუშავებს 2.5 - 3 ტონა ნედლ რძეს
სურსათის უვნებლობა: წინწყარო+ საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის (HACCP) დანერგვის პროცესშია.

 

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000132

სულგუნი სხვადასხვა ინგრედიენტით

000130

ყველი სულგუნი

მაღაზიები