ცივის ყველი

კომპანიის სახელი: ი.მ. გოჩა ღაღაშვილი, დაარსდა 2008 წელს
მდებარეობა: სოფ. კურდღელაური, თელავის მუნიციპალიტეტი
თანამშრომლების რაოდენობა: 45
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს 3 ტონა ნედლ რძეს. რძის შეგროვება ხდება თელავის, ახმეტისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების შემდეგი სოფლებიდან: ალვანი, ენისელი, ფშაველი და სხვა. საწარმო რძეს იღებს 30-70 რძის მომწოდებელი ფერმერისგან.
სურსათის უვნებლობა:
ი.მ. გოჩა ღაღაშვილს საფრთხისანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილებისსისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000136

ყველი პრესილი

000137

ყველი სულგუნი

000138

შებოლილი სულგუნი

000139

სულგუნი სხვადასხვა ინგრედიენტით

მაღაზიები