ნატურალური რძის გემო

კომპანიის სახელი: ი.მ. რამაზ ჯანაშვილი, დაარსდა 2017 წელს
მდებარეობა: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვაქირი
თანამშრომლების რაოდენობა: 8
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს ყოველდღიურად აგროვებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში(ვაქირი, ძველი ანაგა) მცხოვრები 30 ფერმერისგან. დღიურად შეგროვებული ნედლი რძის მოცულობა 1 ტონას შეადგენს. 
სურსათის უვნებლობა: ი.მ. რამაზ ჯანაშვილს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP) დანერგილი აქვს.

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000212

სულგუნი

000211

იმერული