გუმბათი

კომპანიის სახელი: შპს წალკა +, დაარსდა 2015 წელს

მდებარეობა: წალკა, სოფელი გუმბათი

თანამშრომლების რაოდენობა: 24

ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს აგროვებს დაახლოებით 500 ფერმერისგან, რომლებიც საქმიანობენ შემდეგ სოფლებში: გუმბათი, ავრალნო, აშკალა. შპს წალკა + მაღალი წველადობის პერიოდში ყოველდღიურად აგროვებს და გადაამუშავებს 8 ტონა ნედლ რძეს.

სურსათის უვნებლობა: საწარმოს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა( HACCP)

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000166

ყველი სულგუნი

000167

ყველი შებოლილი სულგუნი

000165

ყველი ქართული

მაღაზიები