ახმეტის ნობათი

კომპანიის სახელი: ი.მ. თამაზ თაღიაშვილი, დაარსდა 2016 წელს
მდებარეობა: ახმეტა
თანამშრომლების რაოდენობა: 8
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს ყოველდღიურად აგროვებს 18 რძის მომწოდებელი ფერმერისგან, რომლებიც ცხოვრობენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ზემო ალვანი, ქვემო ალვანი, მატანი, ქისტაური. მაღალი წველადობის პერიოდში (მაისი, ივნისი, ივლისი) საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს და ამუშავებს 1 ტონა ნედლ რძეს.
სურსათის უვნებლობა: ი.მ. თამაზ თაღიაშვილს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000187

სულგუნი