მარიტა

კომპანიის სახელი: მარიტა (ი.მ. იამზე ბოლქვაძე), დაარსდა 2016 წელს

მდებარეობა: წალკა, სოფელი გუმბათი

თანამშრომლების რაოდენობა: 6

ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს ნედლ რძეს წალკის სოფელ გუმბათში და სოფელ ავრანლოში მცხოვრები 60 ფერმერისგან. ზაფხულში დღიურად შეგროვებული ნედლი რძის მოცულობა 3 ტონას შეადგენს, ხოლო ზამთარში - 1 ტონას.

სურსათის უვნებლობა: მარიტას საწარმოს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000320

ყველი იმერული

000321

სულგუნი

000322

შებოლილი სულგუნი

000323

ნადუღი