განძა მილქ

კომპანიის სახელი: ი.მ. ცოლაკ გრიგორიან, დაარსდა 2007 წელს
მდებარეობა: ნინოწმინდა, სოფელი განძანი
თანამშრომლების რაოდენობა: 12
ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს აგროვებს 200-250 ნედლი რძის მომწოდებელი ფერმერიდან, რომლებიც საქმიანობენ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: განძანი, ფოკა, საღამო. ყოველდღიურად შეგროვებული  და გადამუშავებული რძის მოცულობა 4-5 ტონას შეადგენს. 
სურსათის უვნებლობა: 
ი.მ. ცოლაკ გრიგორიანს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

 

 

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000140

ყველი ქართული (ქარხნული)

მაღაზიები