ბებოს ყველი

კომპანიის სახელი: შპს ფიდან ნატურა, დაარსდა 2020 წელს

მდებარეობა: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ყულარი

თანამშრომლების რაოდენობა: 8

ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ნედლ რძეს ყოველდღიურად აგროვებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან: პირველი ქესალო, მეორე ქესალო, კირიხლო, ქვემო ყულარი ზემო ყულარი, კასუმლო. დღიურად შეგროვებული ნედლი რძის მოცულობა 2 ტონას შეადგენს, ხოლო მაღალი წველადობის სეზონზე (მაისი, ივნისი, ივლისი) 6 ტონას აღწევს.

სურსათის უვნებლობა: შპს ფიდან ნატურას დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000214

სულგუნი

მაღაზიები