ალპური ჯავახეთი

კომპანიის სახელი: შპს ალპური ჯავახეთი, დაარსდა 2016 წელს

მდებარეობა: უჩმანა, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

თანამშრომლების რაოდენობა: 13

ნედლი რძის შეგროვება: საწარმო ყოველდღიურად აგროვებს ნედლ რძეს ნინოწმინდის სოფელ ეშტიადან, უჩმანიდან და თორიიდან, ახალქალაქის სოფელი ვაჩიანიდან და ბოჟანიდან - ჯამში 400 ფერმერისგან. ზაფხულში დღიურად შეგროვებული ნედლი რძის მოცულობა 8 ტონას შეადგენს, ხოლო ზამთარში - 1.5 ტონას.

სურსათის უვნებლობა: საწარმოს დანერგილი აქვს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა (HACCP).

ქართული რძის ნიშნის მქონე პროდუქტები

000240

სულგუნი

000242

ყველი ქართული

000243

ყველი იმერული